Разказ 6: Социални връзки и комуникация

Живея в интелигентен дом, където всеки уред е свързан и управляем чрез гласови команди. Денят ми започва с видеоконференция с роднини, които живеят в различни части на света. Социалните връзки са по-силни благодарение на новите технологии, които ни позволяват да сме винаги заедно, независимо от разстоянието.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *