Както обичайно президентът направи кратък преглед на изминалия ден По голямата част …

Както всекидневно, президентът направи кратък преглед на миналия ден. По-голямата част от времето беше отдадено на военните. ” Главнокомандващият Александър…